Driver & Phần mềm

Cập nhật: 2019-05-21 00:16:14
Lượt xem: 127

Driver & Phần mềm

Driver & Phần mềm

  1. Driver máy in mã vạch:

Driver máy in mã vạch Godex: Link1  Link2   Link3

Driver máy in mã vạch Xprinter:  Link1     

2. Driver máy in bill:

+ Máy in Xprinter từ Win7 trở lên: Link

+ Xprinter win XP, Vista: Link

+ Máy in bill RoCo: Link1  Link2             

+ Máy in Blutooth Pos5802: Link       

+ Máy in Blutooth P80A: Link

3. Máy chấm công:

+ Máy chấm công (WiseEyeOn39 01112018) : Link

+ Máy chấm công (Wise Eye V5.1):  Link