Hình thức thanh toán

Cập nhật: 2017-01-18 11:55:25
Lượt xem: 127

Hình thưc thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt:

Hình thức thanh toán:  Chuyển khoản hoặc Tiền mặt.

Thông tin chuyển khoản: 

1. Tài khoản ngân hàng CÔNG TY: 

  STK:   19131984168886 Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Thăng Long – PGD Láng Hạ

2. Ngân hàng Vietcombank:

Trần Huyền Trang - STK: 0301000374596 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội

3. Ngân hàng Techcombank:

Bùi Minh Đức - STK: 19030896347011 Ngân hàng Teckcombank chi nhánh Chùa Láng - Hà Nội

4. Ngân hàng Agribank:

Bùi Minh Đức - STK: 1305205345992 Ngân hàng Agribank chi nhánh Tràng An- Hà Nội

Các bài viết khác