MÁY QUÉT MÃ VẠCH

Máy quét mã vạch để quét, giải mã các mã vạch và hiển thị nội dung được mã hóa trong mã vạch đó.

Xem tất cả 6 kết quả